Zoals u onderstaand hebt kunnen lezen, zijn we weer "open".

11 mei 2020

We mogen weer voorzichtig opschalen, zie hierover het voorgaande bericht. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Er gelden nog wel een aantal regels waar we ons aan moeten houden.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw fysiotherapeut vertelt je welke fysiotherapeutische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

Wel blijft gelden:
 • Heeft u verkoudheidsklachten en/of andere verschijnselen die kunnen duiden op Covid-19 ( hoesten/niezen, koorts > 38 graden, benauwdheid)
 • Heeft u de afgelopen 24 uur verkoudheidsklachten gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als op alle bovenstaande vragen “nee” kan worden beantwoord dan valt fysieke behandeling tot de mogelijkheden.
Als er in de tijd tussen het maken en het plaatsvinden van de afspraak iets wijzigt in uw gezondheid en u op één van de voorgaande vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak, ook binnen 24 uur, te annuleren.

Onze voorzorgsmaatregelen in de praktijk:
 • Wij zorgen voor voldoende mogelijkheden om uw handen te wassen
 • Wij begroeten u met een glimlach en schudden geen handen
 • Wij gebruiken papieren doekjes om te reinigen
 • Wij zorgen voor > 1,5 meter afstand in de wachtruimtes
 • Wij zorgen voor aanduiding looproutes
 • Wij hebben een oefenzaal beleid waarbij er maximaal 5 personen tegelijk in een grote oefenzaal zijn (100m2)

Wij hebben de beschikking over mondmaskers, brillen en handschoenen. Deze zijn in de meeste gevallen niet verplicht, maar zullen ook in overleg met u wel/niet worden gebruikt.
Onze therapeuten blijven thuis wanneer zij zelf (of een gezinslid) Covid-19 verschijnselen hebben

Nog wat extra aanwijzingen:
 • Kom niet te vroeg. We vragen u op uw afspraaktijd de praktijk betreden. Niet eerder en niet later
 • Neem zelf 2 grote badlakens mee
 • Desinfecteer na binnenkomst uw handen met de door ons verstrekte handalcohol. En in de behandelkamer vragen we u om uw handen te wassen
 • We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. (looproutes zijn aangegeven)

U kunt weer gebruik maken van de ingang aan de Raalterweg, maar zult het pand verlaten via de zijingang/uitgang. Wij hopen jullie snel weer te zien!

Samen verslaan we Corona

FYSIOTHERAPEUTEN KRIJGEN GROEN LICHT OM WEER AAN HET WERK TE GAAN !!

1 mei 2020

“Vandaag kwam van het RIVM en VWS het bericht waar we met z’n allen met smart op zitten te wachten. We hebben groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van het aangepaste triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden. “
bron KNGF

Vanaf maandag 4 mei gaan we het stappenplan van onze beroepsvereniging om weer te beginnen met de behandelingen, implementeren in onze praktijk. Zoals u weet waren we de afgelopen weken op een andere manier aan het behandelen. Door de maatregelen hebben we een periode gebruik gemaakt van beeldbellen en veel telefonisch contact, maar nu kunnen we dan ook daadwerkelijk weer aan de slag!

Het zal wel gaan om een geleidelijk opschalen van de zorg. Dit betekent dat we eerst patiënten met noodzakelijke zorg gaan behandelen. Hiervoor heeft onze beroepsgroep een plan opgesteld. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

In de afgelopen weken zijn er in onze praktijk al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en voorbereidingen getroffen om vanaf maandag 4 mei optimaal aan de slag te kunnen.
Wij zijn er klaar voor!

U kunt ons bereiken via mail of telefoon voor het maken van een afspraak of vragen. Onze therapeuten en secretaresses staan u graag te woord. Houd u de website in de gaten voor de laatste informatie.

Bekijk onze online-videoclips met diverse oefeningen.

Loopoefeningen

Balansoefeningen

Bekijk meer oefeningen op onze videopagina >
Fysiotherapie Wijhe

Tarieven

Prijslijst prestaties Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe per 1 januari 2018 voor niet-verzekerde of onvoldoende -verzekerde patiënten

Zitting fysiotherapie € 32,75
Zitting manuele therapie € 45,00
Zitting geriatrie fysiotherapie € 45,00
Zitting kinderfysiotherapie € 47,00
Zitting oedeem fysiotherapie € 47,00
Zitting fysiotherapie langdurig € 47,00
Eenmalig consult fysiotherapie (op verzoek arts) € 55,00
Telefonische zitting € 12,00
Instructie/overleg ouders kind € 47,00
Screening (in kader van DTF) € 12,25
Intake en onderzoek na verwijzing arts € 45,00
Intake en onderzoek na screening (in kader van DTF) € 32,75
Groepsbehandeling voor 2 personen ( 50 min) € 32,75
Toeslag voor aan huis behandeling € 13,00
Inrichtingentoeslag € 7,00
Niet nagekomen afspraak 75 % van het tarief
Eenvoudige, korte rapporten € 32,75
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 65,50

 

Prijslijst 2018 fysiofitness Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe

Intake t.b.v. fysiofitness: € 15,00
Abonnement: € 37,75 per maand (1 x per week)
€ 56,75 per maand (2 x per week)
€ 106,50 per 3 maanden (1 x per week)
€ 160,00 per 3 maanden (2 x per week)
€ 402,00 per jaar (1 x per week)
€ 603,00 per jaar (2 x per week )

Intake t.b.v fysiofitness:
Hierbij inbegrepen: conditie, kracht en lenigheidstesten – bespreken gezondheidsprofiel – opstellen individueel oefenprogramma.
Hertest na 3 maanden.
De intake is individueel.

Abonnement:
Hierbij inbegrepen: Iedere 6/8 weken nieuw oefenprogramma (indien gewenst).

Alle bovengenoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

(voor patiënt dient steeds te worden gelezen "de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger")
Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten en worden op het eerste verzoek van de patiënt ter hand gesteld. Deze voorwaarden zijn ook in de wachtkamer en de behandelruimten opgehangen en aldus kan van de inhoud van deze voorwaarden kennis worden genomen.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor behandeling afgezegd te worden en, indien de patiënt zich daaraan niet houdt, behoudt de behandelaar zich het recht voor om 75% van het normale tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen.
Indien een patiënt NIET AANVULLEND verzekerd is dient hij voorafgaand aan de behandeling contant te betalen of krijgt achteraf een factuur.
Betaling moet binnen DERTIG DAGEN na factuurdatum geschieden en betalingen worden eerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld. De behandelaar is gerechtigd om over het openstaande de wettelijke rente te vorderen vanaf de dag dat het verzuim zal zijn ingetreden tot de dag der algehele voldoening van het verschuldigde. Telkens na afloop van het jaar zal het bedrag, waarover rente wordt berekend, worden vermeerderd met de over het afgelopen jaar verschuldigde rente.
Alle (buiten- en) gerechtelijke kosten, verband houdend met het incasseren van niet betaalde (gedeclareerde) bedragen, komen ten laste van de patiënt.

Mogen we onze fysiotherapeuten aan u voorstellen

Momenteel werken wij met negen fysiotherapeuten. Iedere medewerker beschikt over hetzelfde basispakket aan kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft elke fysiotherapeut zich in een bepaalde richting gespecialiseerd. Hierdoor is het aanbod van behandelmethoden verder uitgebreid.

Overzicht Medewerkers

Waar kunt u ons vinden

De Fysiotherapeut
Plus audit
PlusPraktijk
Menzis Topzorg
© Copyright Fysiotherapeutischcentrum Wijhe 2015

Designed by INConcept
Powered by Xfact

Disclaimer