Fysiotherapie Wijhe

Tarieven

Prijslijst prestaties Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe per 1 januari 2018 voor niet-verzekerde of onvoldoende -verzekerde patiënten

Zitting fysiotherapie € 32,75
Zitting manuele therapie € 45,00
Zitting geriatrie fysiotherapie € 45,00
Zitting kinderfysiotherapie € 47,00
Zitting oedeem fysiotherapie € 47,00
Zitting fysiotherapie langdurig € 47,00
Eenmalig consult fysiotherapie (op verzoek arts) € 55,00
Telefonische zitting € 12,00
Instructie/overleg ouders kind € 47,00
Screening (in kader van DTF) € 12,25
Intake en onderzoek na verwijzing arts € 45,00
Intake en onderzoek na screening (in kader van DTF) € 32,75
Groepsbehandeling voor 2 personen ( 50 min) € 32,75
Toeslag voor aan huis behandeling € 13,00
Inrichtingentoeslag € 7,00
Niet nagekomen afspraak 75 % van het tarief
Eenvoudige, korte rapporten € 32,75
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 65,50

 

Prijslijst 2018 fysiofitness Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe

Intake t.b.v. fysiofitness: € 15,00
Abonnement: € 37,75 per maand (1 x per week)
€ 56,75 per maand (2 x per week)
€ 106,50 per 3 maanden (1 x per week)
€ 160,00 per 3 maanden (2 x per week)
€ 402,00 per jaar (1 x per week)
€ 603,00 per jaar (2 x per week )

Intake t.b.v fysiofitness:
Hierbij inbegrepen: conditie, kracht en lenigheidstesten – bespreken gezondheidsprofiel – opstellen individueel oefenprogramma.
Hertest na 3 maanden.
De intake is individueel.

Abonnement:
Hierbij inbegrepen: Iedere 6/8 weken nieuw oefenprogramma (indien gewenst).

Alle bovengenoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

(voor patiënt dient steeds te worden gelezen "de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger")
Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten en worden op het eerste verzoek van de patiënt ter hand gesteld. Deze voorwaarden zijn ook in de wachtkamer en de behandelruimten opgehangen en aldus kan van de inhoud van deze voorwaarden kennis worden genomen.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor behandeling afgezegd te worden en, indien de patiënt zich daaraan niet houdt, behoudt de behandelaar zich het recht voor om 75% van het normale tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen.
Indien een patiënt NIET AANVULLEND verzekerd is dient hij voorafgaand aan de behandeling contant te betalen of krijgt achteraf een factuur.
Betaling moet binnen DERTIG DAGEN na factuurdatum geschieden en betalingen worden eerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld. De behandelaar is gerechtigd om over het openstaande de wettelijke rente te vorderen vanaf de dag dat het verzuim zal zijn ingetreden tot de dag der algehele voldoening van het verschuldigde. Telkens na afloop van het jaar zal het bedrag, waarover rente wordt berekend, worden vermeerderd met de over het afgelopen jaar verschuldigde rente.
Alle (buiten- en) gerechtelijke kosten, verband houdend met het incasseren van niet betaalde (gedeclareerde) bedragen, komen ten laste van de patiënt.

Mogen we onze fysiotherapeuten aan u voorstellen

Momenteel werken wij met negen fysiotherapeuten. Iedere medewerker beschikt over hetzelfde basispakket aan kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft elke fysiotherapeut zich in een bepaalde richting gespecialiseerd. Hierdoor is het aanbod van behandelmethoden verder uitgebreid.

Overzicht Medewerkers

Waar kunt u ons vinden

De Fysiotherapeut
Plus audit
PlusPraktijk
Menzis Topzorg
© Copyright Fysiotherapeutischcentrum Wijhe 2015

Designed by INConcept
Powered by Xfact

Disclaimer