Fysiotherapie Wijhe

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen die achterblijven in hun motorische ontwikkeling of die moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven. De behandeling van de kinderfysiotherapeut is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Juist omdat veel kinderen er last van hebben als ze bij het spelen op het schoolplein of bij gym niet mee kunnen komen. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.
Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze therapie is niet alleen gericht op het verbeteren van motorische vaardigheden, maar is ook voor kinderen die door ziekte of een handicap beperkt zijn in hun bewegingen.
Bij de behandeling worden ouders, leerkrachten en huisarts nauw betrokken.

Mogen we onze fysiotherapeuten aan u voorstellen

Momenteel werken wij met negen fysiotherapeuten. Iedere medewerker beschikt over hetzelfde basispakket aan kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft elke fysiotherapeut zich in een bepaalde richting gespecialiseerd. Hierdoor is het aanbod van behandelmethoden verder uitgebreid.

Overzicht Medewerkers

Waar kunt u ons vinden

De Fysiotherapeut
Plus audit
PlusPraktijk
Menzis Topzorg
© Copyright Fysiotherapeutischcentrum Wijhe 2015

Designed by INConcept
Powered by Xfact

Disclaimer