Fysiotherapie Wijhe

Kwaliteit

Het Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe is aangesloten bij de het Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten (KNGF). Onze fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en staan in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).Regionaal zijn alle medewerkers georganiseerd in een intercollegiaal overleg, het IOF, waarin kwaliteitsbevordering centraal staat.

Wij zijn HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een fysiotherapiepraktijk met het HKZ-certificaat geeft u een garantie voor kwalitatief goede en doelmatige zorg. Zorgverzekeraars streven er steeds vaker naar dat hun patiënten in een HKZ-gecertificeerde praktijk behandeld worden.

Sinds eind 2012 zijn wij daarnaast Plus-praktijk van Achmea en Menzis. Als Plus-praktijk, dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen, op het gebied van kwaliteit. Deze praktijken voldoen aan alle eisen die aan een moderne fysiotherapiepraktijk gesteld mogen worden, de bedrijfsvoering moet aantoonbaar op orde zijn en de fysiotherapeuten werken multidisciplinair en hebben een breed netwerk. Zo wordt er bij ons gewerkt aan verdere verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Verder zijn we aangesloten bij het kwaliteitskeurmerk van Fys’optima. Fys´Optima is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in geheel Nederland. Dit is een belangenorganisatie die de kwaliteit van fysiotherapiepraktijken bewaakt. Hierdoor is het binnen onze praktijk o.a. de norm, dat u als nieuwe patiënt binnen 3 (werk)dagen wordt ingepland voor een afspraak.

Wij zijn als Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe aangesloten bij het Artrose netwerk, Diabetes netwerk, het Parkinsonnetwerk, het COPD-netwerk, het netwerk voor hartfalen via  Fynon (de zorggroep voor fysiotherapie Noord-Oost),

Verder zijn we aangesloten bij het COPD netwerk Deventer, Geriatrie netwerk, MS netwerk, spasme netwerk en schouder netwerk.

In het kader van kwaliteit zijn wij erg benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk. Na het afronden van de therapie, vragen wij u om een tevredenheid onderzoek in te vullen. Deze vragenlijst zal u via de mail worden toegestuurd. Uw therapeut kan u vragen naar uw mailadres.

Fysioprestatie Monitor

Jaarlijks komt wordt er middels de Fysioprestatie Monitor een klanttevredenheidsonderzoek gedaan binnen de meeste fysiotherapiepraktijken in Nederland. Voor zorgverzekeraars en voor klanten is dit de meest betrouwbare index die objectief laat zien wat de tevredenheid is van de patiënten in deze praktijken. Cliënten krijgen middels een enquête de kans om hun oordeel en feedback te geven over de praktijk en de manier waarop ze behandeld zijn.

In 2016 hebben 200 cliënten een tevredenheidsenquête ingevuld met een gemiddelde beoordeling van een 8.9. Daarnaast is onze promotiescore 70%.  Hier zijn we erg tevreden over en trots op. We gaan daarbij ook altijd aan de slag met onze verbeterpunten.

Mogen we onze fysiotherapeuten aan u voorstellen

Momenteel werken wij met negen fysiotherapeuten. Iedere medewerker beschikt over hetzelfde basispakket aan kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft elke fysiotherapeut zich in een bepaalde richting gespecialiseerd. Hierdoor is het aanbod van behandelmethoden verder uitgebreid.

Overzicht Medewerkers

Waar kunt u ons vinden

De Fysiotherapeut
Plus audit
PlusPraktijk
Menzis Topzorg
© Copyright Fysiotherapeutischcentrum Wijhe 2015

Designed by INConcept
Powered by Xfact

Disclaimer