Zoals u onderstaand hebt kunnen lezen, zijn we weer "open".

11 mei 2020

We mogen weer voorzichtig opschalen, zie hierover het voorgaande bericht. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Er gelden nog wel een aantal regels waar we ons aan moeten houden.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw fysiotherapeut vertelt je welke fysiotherapeutische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

Wel blijft gelden:
 • Heeft u verkoudheidsklachten en/of andere verschijnselen die kunnen duiden op Covid-19 ( hoesten/niezen, koorts > 38 graden, benauwdheid)
 • Heeft u de afgelopen 24 uur verkoudheidsklachten gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als op alle bovenstaande vragen “nee” kan worden beantwoord dan valt fysieke behandeling tot de mogelijkheden.
Als er in de tijd tussen het maken en het plaatsvinden van de afspraak iets wijzigt in uw gezondheid en u op één van de voorgaande vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak, ook binnen 24 uur, te annuleren.

Onze voorzorgsmaatregelen in de praktijk:
 • Wij zorgen voor voldoende mogelijkheden om uw handen te wassen
 • Wij begroeten u met een glimlach en schudden geen handen
 • Wij gebruiken papieren doekjes om te reinigen
 • Wij zorgen voor > 1,5 meter afstand in de wachtruimtes
 • Wij zorgen voor aanduiding looproutes
 • Wij hebben een oefenzaal beleid waarbij er maximaal 5 personen tegelijk in een grote oefenzaal zijn (100m2)

Wij hebben de beschikking over mondmaskers, brillen en handschoenen. Deze zijn in de meeste gevallen niet verplicht, maar zullen ook in overleg met u wel/niet worden gebruikt.
Onze therapeuten blijven thuis wanneer zij zelf (of een gezinslid) Covid-19 verschijnselen hebben

Nog wat extra aanwijzingen:
 • Kom niet te vroeg. We vragen u op uw afspraaktijd de praktijk betreden. Niet eerder en niet later
 • Neem zelf 2 grote badlakens mee
 • Desinfecteer na binnenkomst uw handen met de door ons verstrekte handalcohol. En in de behandelkamer vragen we u om uw handen te wassen
 • We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. (looproutes zijn aangegeven)

U kunt weer gebruik maken van de ingang aan de Raalterweg, maar zult het pand verlaten via de zijingang/uitgang. Wij hopen jullie snel weer te zien!

Samen verslaan we Corona

FYSIOTHERAPEUTEN KRIJGEN GROEN LICHT OM WEER AAN HET WERK TE GAAN !!

1 mei 2020

“Vandaag kwam van het RIVM en VWS het bericht waar we met z’n allen met smart op zitten te wachten. We hebben groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van het aangepaste triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden. “
bron KNGF

Vanaf maandag 4 mei gaan we het stappenplan van onze beroepsvereniging om weer te beginnen met de behandelingen, implementeren in onze praktijk. Zoals u weet waren we de afgelopen weken op een andere manier aan het behandelen. Door de maatregelen hebben we een periode gebruik gemaakt van beeldbellen en veel telefonisch contact, maar nu kunnen we dan ook daadwerkelijk weer aan de slag!

Het zal wel gaan om een geleidelijk opschalen van de zorg. Dit betekent dat we eerst patiënten met noodzakelijke zorg gaan behandelen. Hiervoor heeft onze beroepsgroep een plan opgesteld. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

In de afgelopen weken zijn er in onze praktijk al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en voorbereidingen getroffen om vanaf maandag 4 mei optimaal aan de slag te kunnen.
Wij zijn er klaar voor!

U kunt ons bereiken via mail of telefoon voor het maken van een afspraak of vragen. Onze therapeuten en secretaresses staan u graag te woord. Houd u de website in de gaten voor de laatste informatie.

Bekijk onze online-videoclips met diverse oefeningen.

Loopoefeningen

Balansoefeningen

Bekijk meer oefeningen op onze videopagina >
Fysiotherapie Wijhe

Kwaliteit

Het Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe is aangesloten bij de het Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten (KNGF). Onze fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en staan in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).Regionaal zijn alle medewerkers georganiseerd in een intercollegiaal overleg, het IOF, waarin kwaliteitsbevordering centraal staat.

Wij zijn HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een fysiotherapiepraktijk met het HKZ-certificaat geeft u een garantie voor kwalitatief goede en doelmatige zorg. Zorgverzekeraars streven er steeds vaker naar dat hun patiënten in een HKZ-gecertificeerde praktijk behandeld worden.

Sinds eind 2012 zijn wij daarnaast Plus-praktijk van Achmea en Menzis. Als Plus-praktijk, dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen, op het gebied van kwaliteit. Deze praktijken voldoen aan alle eisen die aan een moderne fysiotherapiepraktijk gesteld mogen worden, de bedrijfsvoering moet aantoonbaar op orde zijn en de fysiotherapeuten werken multidisciplinair en hebben een breed netwerk. Zo wordt er bij ons gewerkt aan verdere verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Verder zijn we aangesloten bij het kwaliteitskeurmerk van Fys’optima. Fys´Optima is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in geheel Nederland. Dit is een belangenorganisatie die de kwaliteit van fysiotherapiepraktijken bewaakt. Hierdoor is het binnen onze praktijk o.a. de norm, dat u als nieuwe patiënt binnen 3 (werk)dagen wordt ingepland voor een afspraak.

Wij zijn als Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe aangesloten bij het Artrose netwerk, Diabetes netwerk, het Parkinsonnetwerk, het COPD-netwerk, het netwerk voor hartfalen via  Fynon (de zorggroep voor fysiotherapie Noord-Oost),

Verder zijn we aangesloten bij het COPD netwerk Deventer, Geriatrie netwerk, MS netwerk, spasme netwerk en schouder netwerk.

In het kader van kwaliteit zijn wij erg benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk. Na het afronden van de therapie, vragen wij u om een tevredenheid onderzoek in te vullen. Deze vragenlijst zal u via de mail worden toegestuurd. Uw therapeut kan u vragen naar uw mailadres.

Fysioprestatie Monitor

Jaarlijks komt wordt er middels de Fysioprestatie Monitor een klanttevredenheidsonderzoek gedaan binnen de meeste fysiotherapiepraktijken in Nederland. Voor zorgverzekeraars en voor klanten is dit de meest betrouwbare index die objectief laat zien wat de tevredenheid is van de patiënten in deze praktijken. Cliënten krijgen middels een enquête de kans om hun oordeel en feedback te geven over de praktijk en de manier waarop ze behandeld zijn.

In 2016 hebben 200 cliënten een tevredenheidsenquête ingevuld met een gemiddelde beoordeling van een 8.9. Daarnaast is onze promotiescore 70%.  Hier zijn we erg tevreden over en trots op. We gaan daarbij ook altijd aan de slag met onze verbeterpunten.

Mogen we onze fysiotherapeuten aan u voorstellen

Momenteel werken wij met negen fysiotherapeuten. Iedere medewerker beschikt over hetzelfde basispakket aan kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft elke fysiotherapeut zich in een bepaalde richting gespecialiseerd. Hierdoor is het aanbod van behandelmethoden verder uitgebreid.

Overzicht Medewerkers

Waar kunt u ons vinden

De Fysiotherapeut
Plus audit
PlusPraktijk
Menzis Topzorg
© Copyright Fysiotherapeutischcentrum Wijhe 2015

Designed by INConcept
Powered by Xfact

Disclaimer