Fysiotherapie Wijhe

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Hier vindt u in hoofdlijnen een weergave van de gemaakte afspraken tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar over de vergoeding van behandelingen fysiotherapie. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.
Vanaf 1 januari 2006 is iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht om dezelfde zorgverzekering af te sluiten. Dit wordt de basisverzekering van uw zorgverzekering genoemd. De inhoud van de basisverzekering is voor iedereen gelijk en is vergelijkbaar met het oude ‘ziekenfondspakket’. De meeste ziektekosten worden uit het basispakket vergoed.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen de kosten van fysiotherapie:

  1. Fysiotherapie voor een chronische aandoening wordt vanaf de 21e behandeling vergoed. De eerste 20 behandelingen kunt u uit uw aanvullende verzekering halen. Deze aandoening moet zijn vastgesteld door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De overheid heeft een lijst vastgesteld met aandoeningen die chronisch zijn (de lijst van Borst).
  2. Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar voor maximaal 18 behandelingen per jaar. Onbeperkt bij chronische aandoeningen op de lijst (Borst) die door de overheid is samengesteld. 

Vergoedingen, die niet onder de basisregeling/verzekering fysiotherapie vallen komen voor vergoeding in aanmerking vanuit de aanvullende verzekering. Meerdere behandelingen worden vergoed uit het aanvullende verzekering, afhankelijk van de door u gekozen inhoud van deze verzekering. De aanvullende verzekering is niet verplicht en moet u dus zelf afsluiten. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan op welke wijze in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veel gestelde vragen vindt u op www.defysiotherapeut.com.

De aanvullende verzekering is niet verplicht en moet u dus zelf afsluiten. U kunt bij uw verzekeringsmaatschappij nagaan op welke wijze in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld.

Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.defysiotherapeut.com.

Mogen we onze fysiotherapeuten aan u voorstellen

Momenteel werken wij met negen fysiotherapeuten. Iedere medewerker beschikt over hetzelfde basispakket aan kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft elke fysiotherapeut zich in een bepaalde richting gespecialiseerd. Hierdoor is het aanbod van behandelmethoden verder uitgebreid.

Overzicht Medewerkers

Waar kunt u ons vinden

De Fysiotherapeut
Plus audit
PlusPraktijk
Menzis Topzorg
© Copyright Fysiotherapeutischcentrum Wijhe 2015

Designed by INConcept
Powered by Xfact

Disclaimer